Χρωστική για μελάνι μετατόπισης

Χαρακτηριστικό των χρωστικών που χρησιμοποιούνται σε μελάνι μετατόπισης: καλή ροή, χαμηλή ορατότητα.

Χρώμα κίτρινο 12

Product Name PIGMENT YELLOW 12 Synonyms: C.I.Pigment Yellow 12; C.I.PY12; PY12; P.Y.12 C.I. 21090 CAS NO. 6358-85-6;15541-56-7 EINECS 228-787-8 Molecular Weight 629.49 Molecular Formula C32H26Cl2N6O4 Color Yellow powder Molecular structure formula:  ...

Χρώμα κίτρινο 13

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 13 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 13; CIPY13, PY13; PY13 CI 21100 CAS NO. 5102-83-0 EINECS 225-822-9 Μοριακό βάρος 685.6 Μοριακός τύπος C36H34Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.29g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 14

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 14 Συνώνυμα CIPigment Yellow 14; CIPY14; PY14; PY14 CI. 21095 CAS NO .: 5468-75-7 EINECS: 226-789-3 Μοριακό βάρος 657.55 Μοριακός τύπος C34H30Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.32g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 55

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 55 Συνώνυμα CIPigment Yellow 55; CIPY55; PY55; PY55 CI 21096 CAS NO. 6358-37-8 EINECS 228-771-0 Μοριακό βάρος 657.55 Μοριακός τύπος C34H30Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.32g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 81

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 81 Συνώνυμα CIPigment Yellow 81; CIPY81; PY81; PY81 CI 21127 CAS NO. 22094-93-5 EINECS 244-776-0 Μοριακό βάρος 754.49 Μοριακός τύπος C36H32Cl4N6O4 Πυκνότητα 1.38g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 93

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 93 Συνώνυμα CIPigment Yellow 93; CIPY93; PY93; PY93 CI 20710 CAS NO .: 5580-57-4 Μοριακό βάρος 937.05 Μοριακός τύπος C43H35Cl5N8O6 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Κύρια εφαρμογή: ...

Χρώμα κίτρινο 95

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 95 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 95; CIPY95; PY95; PY95 CI 20034 CAS NO. 5280-80-8 EINECS 226-107-4 Μοριακό βάρος: 916,63 Μοριακός τύπος C44H38Cl4N8O6 Πυκνότητα 1,41g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 110

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 110 Συνώνυμα CIPigment Yellow 110; CIPY110; PY110; PY110 CI 56284 CAS NO. 5590-18-1 EINECS 226-999-5 Μοριακό βάρος 641.93 Μοριακός τύπος C22H6Cl8N4O2 Πυκνότητα 1.93g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 111

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 111 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 111; CIPY111; PY111; PY111 CI 11745 CAS NO. 15993-42-7 Μοριακό βάρος 420.8 Μοριακός τύπος C18H17ClN4O6 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Ιδιότητες σταθερότητας ...

Χρώμα κίτρινο 126

Όνομα προϊόντος: PIGMENT YELLOW 126 Συνώνυμα CIPigment Yellow 126; CIPY126; PY126; PY126 CI 21101 CAS NO. 90268-23-8 EINECS 290-823-3 Μοριακό βάρος 659.52 Μοριακός τύπος C33H28Cl2N6O5 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 127

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 127 Συνώνυμα CIPigment Yellow 127; CIPY127; PY127; PY127 CI 21102 CAS NO. 68610-86-6 EINECS 271-878-2 Μοριακό βάρος 618.57 Μοριακός τύπος C35H32Cl2N6O5 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 128

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 128 Συνώνυμα CIPigment Yellow 128; CIPY128; PY128; PY128 CI 20037 CAS NO. 79953-85-8 EINECS 279-356-6 Μοριακό βάρος 1229.1 Μοριακός τύπος C55H37Cl5F6N8O8 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 138

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 138 Συνώνυμα CIPigment Yellow 138; CIPY138; PY138; PY138 CAS NO. 30125-47-4 EINECS 250-063-5 Μοριακό βάρος: 693.96 Μοριακός τύπος C26H6Cl8N2O4 Πυκνότητα 1.845g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 139

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 139 Συνώνυμα CIPigment Yellow 139; CIPY139; PY139; PY139 CI 56298 CAS NO. 36888-99-0 EINECS 253-256-2 Μοριακό βάρος 367.27 Μοριακός τύπος C16H9N5O6 Πυκνότητα 1.696g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 150

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 150 Συνώνυμα CIPigment Yellow 150; CIPY150; PY150; PY150 CI 12764 CAS NO. 68511-62-6 EINECS 270-944-8 Μοριακό βάρος 340.86 Μοριακός τύπος C8H6N6O6 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 151

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 151 Συνώνυμα CIPigment Yellow 151; CIPY151; ΡΥ151; PY151 CI 13980 CAS NO. 31837-42-0 EINECS 250-830-4 Μοριακό βάρος 381.34 Μοριακός τύπος C18H15N5O5 Πυκνότητα 1.55g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 155

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 155 Συνώνυμα CIPigment Yellow 155; CIPY155; PY155; PY155 CI : 200310 CAS NO. 68516-73-4 Μοριακό βάρος 716.65 Μοριακός τύπος C34H32N6O12 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Κύρια εφαρμογή: Εμείς ...

Χρώμα κίτρινο 168

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 168 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 168; CIPY168; PY168; PY168 CI 13960 CAS NO. 71832-85-4 EINECS 276-057-2 Μοριακό βάρος 440.82 Μοριακός τύπος C16H13ClN4O7S Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...