Χρωστική για Βαφή & Επίστρωση

Χαρακτηριστικό των χρωστικών που χρησιμοποιούνται στη βαφή: υψηλή αντοχή, καλή σκόνη απόκρυψης, καλή αντοχή στο φως, καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, προστασία του περιβάλλοντος.

Χρώμα κίτρινο 1

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 1 Συνώνυμα CIPigment Yellow 1; CIPY1; PY1; PY1 CI 11680 CAS NO. 2512-29-0 EINECS 219-730-8 Μοριακό βάρος 340.33 Μοριακός τύπος C17H16O4N4 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Σταθερότητα ...

Χρώμα κίτρινο 3

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 3 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 3; CIPY3; PY3; PY3 CI. 11710 CAS NO. 6486-23-3 EINECS 229-355-1 Μοριακό Βάρος 395.2 Μοριακός Τύπος C16H12Cl2N4O4 Χρώμα: Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 12

Product Name PIGMENT YELLOW 12 Synonyms: C.I.Pigment Yellow 12; C.I.PY12; PY12; P.Y.12 C.I. 21090 CAS NO. 6358-85-6;15541-56-7 EINECS 228-787-8 Molecular Weight 629.49 Molecular Formula C32H26Cl2N6O4 Color Yellow powder Molecular structure formula:  ...

Χρώμα κίτρινο 13

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 13 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 13; CIPY13, PY13; PY13 CI 21100 CAS NO. 5102-83-0 EINECS 225-822-9 Μοριακό βάρος 685.6 Μοριακός τύπος C36H34Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.29g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 14

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 14 Συνώνυμα CIPigment Yellow 14; CIPY14; PY14; PY14 CI. 21095 CAS NO .: 5468-75-7 EINECS: 226-789-3 Μοριακό βάρος 657.55 Μοριακός τύπος C34H30Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.32g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 55

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 55 Συνώνυμα CIPigment Yellow 55; CIPY55; PY55; PY55 CI 21096 CAS NO. 6358-37-8 EINECS 228-771-0 Μοριακό βάρος 657.55 Μοριακός τύπος C34H30Cl2N6O4 Πυκνότητα 1.32g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 62

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 62 Συνώνυμα CIPigment Yellow 62; CIPY62; PY62; PY62 CI 13940 CAS NO. 12286-66-7 EINECS 235-558-6 Μοριακό βάρος 420.4 Μοριακός τύπος C16H14N4O7S Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακός τύπος δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 65

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 65 Συνώνυμα CIPigment Yellow 65; CIPY65; PY65; PY65 CI 11740 CAS NO. 6528-34-3 EINECS 229-419-9 Μοριακό βάρος 386.36 Μοριακός τύπος C18H18N4O6 Πυκνότητα 1.33g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 74

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 74 Συνώνυμα CIPigment Yellow 74; CIPY74; PY74; PY74 CI 11741 CAS NO. 6358-31-2 EINECS 228-768-4 Μοριακό βάρος 386.36 Μοριακός τύπος C18H18N4O6 Πυκνότητα 1.33g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 81

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 81 Συνώνυμα CIPigment Yellow 81; CIPY81; PY81; PY81 CI 21127 CAS NO. 22094-93-5 EINECS 244-776-0 Μοριακό βάρος 754.49 Μοριακός τύπος C36H32Cl4N6O4 Πυκνότητα 1.38g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 83

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 83 Συνώνυμα CIPigment Yellow 83; CIPY83; PY83; PY83 CI 21108 CAS NO. 5567-15-7 EINECS 226-939-8 Μοριακό βάρος 818.49 Μοριακός τύπος C36H32Cl4N6O8 Πυκνότητα 1.43g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 93

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 93 Συνώνυμα CIPigment Yellow 93; CIPY93; PY93; PY93 CI 20710 CAS NO .: 5580-57-4 Μοριακό βάρος 937.05 Μοριακός τύπος C43H35Cl5N8O6 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Κύρια εφαρμογή: ...

Χρώμα κίτρινο 95

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 95 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 95; CIPY95; PY95; PY95 CI 20034 CAS NO. 5280-80-8 EINECS 226-107-4 Μοριακό βάρος: 916,63 Μοριακός τύπος C44H38Cl4N8O6 Πυκνότητα 1,41g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 97

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 97 Συνώνυμα CIPigment Yellow 97; CIPY97; PY97; PY97 CI 11767 CAS NO. 12225-18-2 EINECS 235-427-3 Μοριακό βάρος 591-03 Μοριακός τύπος C26H27ClN4O8S Πυκνότητα 1.37g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 110

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 110 Συνώνυμα CIPigment Yellow 110; CIPY110; PY110; PY110 CI 56284 CAS NO. 5590-18-1 EINECS 226-999-5 Μοριακό βάρος 641.93 Μοριακός τύπος C22H6Cl8N4O2 Πυκνότητα 1.93g/cm3 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Μοριακή δομή ...

Χρώμα κίτρινο 111

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 111 Συνώνυμα: CIPigment Yellow 111; CIPY111; PY111; PY111 CI 11745 CAS NO. 15993-42-7 Μοριακό βάρος 420.8 Μοριακός τύπος C18H17ClN4O6 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: Ιδιότητες σταθερότητας ...

Χρώμα κίτρινο 126

Όνομα προϊόντος: PIGMENT YELLOW 126 Συνώνυμα CIPigment Yellow 126; CIPY126; PY126; PY126 CI 21101 CAS NO. 90268-23-8 EINECS 290-823-3 Μοριακό βάρος 659.52 Μοριακός τύπος C33H28Cl2N6O5 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...

Χρώμα κίτρινο 127

Όνομα προϊόντος PIGMENT YELLOW 127 Συνώνυμα CIPigment Yellow 127; CIPY127; PY127; PY127 CI 21102 CAS NO. 68610-86-6 EINECS 271-878-2 Μοριακό βάρος 618.57 Μοριακός τύπος C35H32Cl2N6O5 Χρώμα Κίτρινη σκόνη Τύπος μοριακής δομής: ...