Κύριες χρήσεις οργανικών χρωστικών και απαιτήσεις σε διαφορετικές χρήσεις

Κύριες χρήσεις οργανικών χρωστικών:

1) Μελάνι: μελάνι με βάση διαλύτη, μελάνι με βάση το νερό, μελάνι μετατόπισης
2) Χρώμα: βαφή με βάση το νερό, βαφή με βάση διαλύτη, βαφή σε σκόνη, υψηλής στερεάς βαφής
3) Πλαστικά: Πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πολυστυρόλιο (PS) και συμπολυμερές στυρολίου ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου (ABS)
4) Καουτσούκ
5) Πάστα εκτύπωσης χρωστικής

Κύριες χρήσεις οργανικών χρωστικών και απαιτήσεις σε διαφορετικές χρήσεις

Απαιτήσεις για οργανικές χρωστικές σε διάφορες εφαρμογές:

1) μελάνι με βάση διαλύτη: υψηλό διαφανές, καλό γυαλιστερό, καλή ροή, χαμηλό ιξώδες, μη Gel
2) Μελάνι με βάση το νερό: υψηλή αντοχή, καλή γυαλιστερή, χαμηλή ορατότητα, σταθερότητα αποθήκευσης
3) Μελάνι μετατόπισης: καλή ροή, χαμηλή ορατότητα
4) Χρώμα: υψηλή αντοχή, καλή σκόνη απόκρυψης, καλή αντοχή στο φως, καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, προστασία του περιβάλλοντος
5) Πλαστικό: καλή αντοχή στη θερμότητα, αντοχή στη μετανάστευση, εύκολο να διασκορπιστεί και ανθεκτικό στο μαγείρεμα
6 paste Πάστα εκτύπωσης χρωστικών: υψηλή αντοχή, ισχυρή αντοχή χρώματος