Công dụng chính của chất màu hữu cơ và các yêu cầu trong các mục đích sử dụng khác nhau

Công dụng chính của chất màu hữu cơ:

1) Mực: mực gốc dung môi, mực gốc nước, mực in offset
2) Sơn: sơn gốc nước, sơn gốc dung môi, sơn bột, sơn có độ rắn cao
3) Chất dẻo: Polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyvinyl clorua (PVC), polystyren (PS) và đồng trùng hợp acrylonitril butadien styren (ABS)
4) Cao su
5) Dán in bột màu

Công dụng chính của chất màu hữu cơ và các yêu cầu trong các mục đích sử dụng khác nhau

Yêu cầu đối với chất màu hữu cơ trong các ứng dụng khác nhau:

1) mực dựa trên dung môi: trong suốt cao, bóng tốt, chảy tốt, độ nhớt thấp, không gel
2) Mực gốc nước: độ bền cao, bóng tốt, khả năng hiển thị thấp, lưu trữ ổn định
3) Mực in offset: dòng chảy tốt, khả năng hiển thị thấp
4) Sơn: độ bền cao, bột ẩn tốt, độ bền ánh sáng tốt, chống thời tiết tốt, bảo vệ môi trường
5) Nhựa: chịu nhiệt tốt, chống di chuyển, dễ phân tán và chịu được nấu nướng
6) Bột màu in dán: độ bền cao, độ bền màu mạnh