Sắc tố màu xanh lam

Màu xanh da trời 1

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 1 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 1; CIPB1; PB1; PB1 CI 42595: 2 SỐ CAS. 1325-87-7 EINECS 215-410-7 Trọng lượng phân tử 479,7 Công thức phân tử C33H41N3 Màu sắc Bột màu xanh Công thức cấu trúc phân tử: Độ bền ...

Sắc tố màu xanh lam 10

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 10 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 10; CIPB10; PB10; PB10 CI 44040: 2 SỐ CAS. 1325-93-5 Trọng lượng phân tử 422.58 Công thức phân tử C29H32N3 Màu sắc Bột màu xanh Ứng dụng chính: Mực gốc nước, Ch ...

Màu xanh da trời 14

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 14 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 14; CIPB14; PB14; PB14 CI. 42600: 1 SỐ CAS. 325-88-8 Trọng lượng phân tử 457,69 Công thức phân tử C31H43N3 Màu sắc Bột màu xanh Công thức cấu tạo phân tử: Ứng dụng chính: ...

Màu xanh da trời 27

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 27 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 27; CIPB27; PB27; PB27 CI 77510 SỐ CAS: 12240-15-2 EINECS 602-780-3 Trọng lượng phân tử 859.2282 Công thức phân tử C18Fe7N18 Màu sắc Bột màu xanh lam Công thức cấu trúc phân tử: ...

Màu xanh da trời 60

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 60 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 60; CIPB60; PB60; PB60 CI 69800 CAS SỐ. 81-77-6 EINECS 201-375-5 Trọng lượng phân tử 442,42 Công thức phân tử C28H14N2O4 Mật độ 1,487g / cm3 Màu sắc Bột màu xanh lam Cấu trúc phân tử ...

Màu xanh da trời 61

Tên sản phẩm PIGMENT BLUE 61 Từ đồng nghĩa CIPigment Blue 61; CIPB61; PB61; PB61 CI 42765: 1 SỐ CAS. 1324-76-1 EINECS 215-385-2 Trọng lượng phân tử 595,71 Công thức phân tử C37H29N3O3S Mật độ 1,22g / cm3 Màu sắc Bột màu xanh lam Cấu trúc phân tử ...